• ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისაგან. თქვენ უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript ნებადართული ნახვისათვის.
  • 2-60-92-02
  • 593-328-252

სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯის დაარსება განპირობებულია ქვეყანაში არსებული პროფესიული განათლების მქონე კადრების დეფიციტით და შრომის ბაზარზე კონკურენტიანი სპეციალისტების ჩამოყალიბების აუცილებლობით.

სოხუმის საზოგადოებრივ კოლეჯში არსებული საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები ხელს უწყობს სტუდენტის პროფესიული დონის ამაღლებას. საშუალებას აძლევს ახალგაზრდობას ახალი პროფესიების არჩევაში შესაბამისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები წარმოაჩინონ. სიღრმისეულად დაეუფლონ ეკონომიკის, ტურიზმის, კომპიუტერის, ჯანდაცვისა და ფარმაციის სფეროში მიღწეული შედეგებს.
კოლეჯში ყველა პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ სტუდენტი მაქსიმალურად დაეუფლოს სასურველ პროფესიას და აქ მიღებული ცოდნის საფუძველზე გახდეს პროფესიონალი, თავისი საქმის ღირსეული სპეციალისტი.
სტუდენტს ეძლევა საშუალება სურვილისა და ინტერესების მიხედვით აირჩიოს ყველაზე მისაღები საგანმანათლებლო პროგრამა