• ელფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისაგან. თქვენ უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript ნებადართული ნახვისათვის.
  • 2-60-92-02
  • 593-328-252

სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯის მისიაა უზრუნველყოს:

  • შესაბამისი ცოდნის და უნარების მქონე სპეციალისტების აღზრდა მუდმივად ცვალებადი შრომის ბაზრის დასაკმაყოფილებლად;
  • გამოუმუშავოს პროფესიულ სტუდენტებს დამოუკიდებლად აზროვნების უნარი, კრიტიკული დამოკიდებულება პროფესიულ დარგში არსებული სიახლებისადმი, პროფესიულ განათლების სფეროში თანამედროვე მიღწევების გააზრება და მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;
  • უზრუნველყოს კოლეჯში პროფესიული განვითარებისთვის ისეთი ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, რომელიც შემდგომში ხელს შეუწყობს პროფესიული სტუდენტის კარიერულ წარმატებას.