სოხუმის საზოგადოებრივი კოლეჯის ავტორიზაციის შესახებ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება #628 9.08.2012.

ვრცლად...